Monthly Archives: April 2012

Rift 1.6, 1.7 Tariflerim (Recipes I Have)

Apothecary Catalytic Essence – Shadiya Flawless Adrenalite (str) – Shadiya Flawless Etherialite (int) – Shadiya Flawless Saintstone (wis) – Shadiya Flawless Thiefstone (dex) – Shadiya Flawless Vitalium (end) – Shadiya Panacea (removes all poison,curse, disease) – Shadiya Heroic Brightsurge Vial  – Shadiya Heroic Enduring Vial  – Shadiya Heroic Manasurge Vial  – Shadiya Heroic Powersurge Vial  – Shadiya +every kind of resistance vials – Shadiya +every kind of mana, healing pots+tonics – Shadiya

♡Balıkçılık♡ / Hayat Mücadelesi Rift 1.8 Ticari Yetenekleri ♡Fishing♡ / Survival Rift 1.8 Tradeskill

Yeni patchle birlikte wow’da alışıp pek sevdiğimiz balıkçılık ve hayat mücadelesi ismini verdikleri, bildiğimiz aşçılık Rift’e geliyor 🙂 Test serverlarına girip görenlerin anlattıklarına göre her iki tarafın büyük şehirlerinde yani Sanctum ve Meridian’da diğer yetenekleri öğrendiğimiz gibi bu yetenekleri de öğrenebiliyoruz.

‪Guild Wars 2 Dungeon Preview – Ascalonian Catacombs Gameplay‬

Related Posts with Thumbnails